Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce İnsan" olan yönetim anlayışını benimseyen Deha Endüstri, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle Çevre Koruma Faaliyetlerimiz;

• Hava kalitesinin korunması,

• Su kirliliği kontrolü,

• Atık yönetimi,

• Çevre yönetim sistemi