Müşteri Gereksinimleri göz önünde bulundurularak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, ulusal ve uluslararası kabul görmüş güncel standart metotları kullanmak. Kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirebilmek için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Bundan dolay DEHA endüstri olarak;

·         Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

·         Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

·         İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

·         Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

·         Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

·         Güvenli ve kaliteli ürünler üretmek,

·         Piyasada güvenilir bir firma olmak.

  Bu hedefler doğrultusunda amacımız;

·         Verimliliği artırmak,

·         Maliyetleri düşürmek,

·         Atık ve hataları en aza indirmek